מצגת לחברת מפטגון
כנס מכשור ובקרה

מצגת לחברת
סטנלי ישראל

מצגת לחברת אבן קיסר
 

Lea Katzir, Sdot Yam, Israel
058-4559389
studiolea.katzir@gmail.com