מוזאון לעתיקות קיסריה

במוזיאון מוצגים ארכיאולוגים שהתגלו באזור על-ידי חברי קיבוץ ומשלחות שחפרו בקיסריה
עיצבתי עבורם גלויות , אתר אינטרנט וניירת.
caesareamuseum.com

Lea Katzir, Sdot Yam, Israel
058-4559389
studiolea.katzir@gmail.com