גרפיקה לפרוייקט מקורוק ופוסטרים למועצה חוף כרמל

Lea Katzir, Sdot Yam, Israel
058-4559389
studiolea.katzir@gmail.com